Послуги, що надаються

Товариство з обмеженою відповідальністю „Сузір’я Фінанс” надає наступні фінансові послуги:

- надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

 - факторинг;

- фінансовий лізинг.

 

   Правила та примірний договір надання послуг з факторингу

   Правила та примірний договір надання послуг з фінансового лізингу (вступили в дію з 13.09.2022 року)

   Умови фінансового лізингу для фізичних осіб та юридичних осіб (вступили в дію з 13.09.2022 року)

   Правила надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (вступили в дію з 21.11.2022 року)

   Примірний Договір надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (неспоживчий кредит) (вступив в дію з 21.11.2022 року)

   Положення про роботу зі зверненнями громадян ТОВ «СФ» 24.12.2021 року

   Порядок і процедура захисту персональних даних в ТОВ «СФ» 24.12.2021 року

 

СПОЖИВЧЕ КРЕДИТУВАННЯ 

   Положення про встановлення вимог щодо взаємодії із споживачами фінансових послуг та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вступило в дію з 05.10.2022 року)

   Порядок інформування споживача про фінансові послуги (вступив в дію з 21.11.2022 року)

   Умови та порядок надання споживчих кредитів ТОВ «СФ» (вступили в дію з 21.11.2022 року)

   Примірний Договір надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (споживчий кредит) (вступив в дію з 21.11.2022 року)

   Вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюваннi простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки) відповідно до Закону України «Про споживче кредитування».

   Порядок взаємодії з Позичальниками, які перебувають на військовій службі, у період дії воєнного стану в Україні (вступив в дію з 20.09.2022 року)

   Інформація щодо врегулювання простроченої заборгованості

   ПОРЯДОК повідомлення кредитодавця про те, що інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник (вступив в дію з 20.09.2022 року)

   Відомості про колекторські компанії.

   Види та умови споживчого кредитування (21.11.2022 року)

   Порівняння істотних характеристик послуг з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (споживчий кредит) (вступили в дію 21.11.2022 року)

   Паспорт споживчого кредиту. Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит (вступив в дію з 21.11.2022 року)

   Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (без застави) (вступили в дію з 05.10.2022 року)

   Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту, забезпеченого іпотекою/майновими правами на предмет нерухомості (вступили в дію з 21.11.2022 року)

   Інформаціяпро істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (під заставу рухомого майна) (вступили в дію з 21.11.2022 року)

   Супровідні послуги (вступили в дію з 21.11.2022 року)

   калькулятор ФІНАНСОВИЙ КРЕДИТ БЕЗ ЗАСТАВИ (вступив в дію 21.11.2022 року)

   калькулятор ФІНАНСОВИЙ КРЕДИТ під заставу РУХОМОГО МАЙНА (вступив в дію 21.11.2022 року)

   калькулятор ФІНАНСОВИЙ КРЕДИТ під заставу НЕРУХОМОГО МАЙНА (вступив в дію 21.11.2022 року)

 

Попередження

можливі наслідки для споживача в разі користування споживчим кредитом або невиконання ним обовʼязків згідно з договором про споживчий кредит, уключаючи прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів, а також розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються в разі невиконання зобов’язання за договором про споживчий кредит;

те, що порушення виконання зобов’язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі;

те, що фінансовій установі забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи повʼязаної з ним особи як обовʼязкову умову надання споживчого кредиту;

те, що для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ;

те, що фінансова установа має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін;

можливість споживача відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації (за наявності);

те, що можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати.

 

Повідомлення

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сузір’я Фінанс» рекомендує негайне інформування споживачем фінансової установи про несанкціонований доступ або зміну інформації споживача в системах дистанційного обслуговування (при наявності) фінансової установи.

 

 

Документи які втратили чинність:

калькулятор ФІНАНСОВИЙ КРЕДИТ БЕЗ ЗАСТАВИ (втратив чинність з 20.11.2022 року)

калькулятор ФІНАНСОВИЙ КРЕДИТ під заставу РУХОМОГО МАЙНА (втратив чинність з 20.11.2022 року)

калькулятор ФІНАНСОВИЙ КРЕДИТ під заставу НЕРУХОМОГО МАЙНА (втратив чинність з 20.11.2022 року)

Додаткові та супутні послуги третіх осіб (втратили чинність з 20.11.2022 року)

Інформаціяпро істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (під заставу рухомого майна) (втратили чинність з 20.11.2022 року)

Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту, забезпеченого іпотекою/майновими правами на предмет нерухомості (втратили чинність з 20.11.2022 року)

Паспорт споживчого кредиту. Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит (втратив чинність з 20.11.2022 року)

Порівняння істотних характеристик послуг з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (споживчий кредит) (втратили чинність з 20.11.2022 року)

Примірний Договір надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (споживчий кредит) (втратив чинність з 20.11.2022 року)

Умови та порядок надання споживчих кредитів ТОВ «СФ» (втратили чинність з 20.11.2022 року)

Порядок інформування споживача про фінансові послуги (втратив чинність з 20.11.2022 року)

Примірний Договір надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (неспоживчий кредит) (втратив чинність з 20.11.2022 року)

Правила надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (втратили чинність з 20.11.2022 року)

Умови та порядок надання споживчих кредитів ТОВ «СФ» (втратили чинність 05.10.2022 року)

Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (без застави) (втратила чинність 05.10.2022 року)

Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту, забезпеченого іпотекою/майновими правами на предмет нерухомості (втратила чинність 05.10.2022 року)

Інформаціяпро істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (під заставу рухомого майна) (втратила чинність 05.10.2022 року)

Правила надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (втратили чинність 05.10.2022 року)

Примірний Договір надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (неспоживчий кредит) (втратив чинність 05.10.2022 року)

Примірний Договір надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (споживчий кредит) (втратив чинність 05.10.2022 року)

Паспорт споживчого кредиту. Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит (втратив чинність 05.10.2022 року)

  Порівняння істотних характеристик послуг з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (споживчий кредит) (втратили чиність 1.10.2022 року)

калькулятор ФІНАНСОВИЙ КРЕДИТ БЕЗ ЗАСТАВИ (втратив чинність з 1.10.2022 року)

калькулятор ФІНАНСОВИЙ КРЕДИТ під заставу РУХОМОГО МАЙНА (втратив чинність з 1.10.2022 року)

калькулятор ФІНАНСОВИЙ КРЕДИТ під заставу НЕРУХОМОГО МАЙНА (втратив чинність з 1.10.2022 року)

  Правила та примірний договір надання послуг з фінансового лізингу (втратили чінність з 13.09.2022 року)

  Примірний генеральний договір фінансового лізингу транспортних засобів (втратили чінність з 13.09.2022 року)

  Примірний генеральний договір фінансового лізингу нерухомості (втратили чінність з 13.09.2022 року)

  Паспорт споживчого кредиту (втратив чинність)

  Правила надання коштів у позику, втому числі і на умовах фінансового кредиту (втратили чинність 30.12.2021 року)

  Примірний договір надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (втратив чинність 30.12.2021 року)

  Правила надання фінансових послуг (втратили чинність після затверждення нових правил. Наказ №8 від 8 грудня 2017р.)